Obec Vysoká Pec
Vysoká Pec Drmaly • Pyšná

Nejdůležitější předpisy

 

 
 

Ministerstva 

Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz 

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz 

Ministerstvo dopravy a spojů: http://www.mdcr.cz 

Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz 

Ministerstvo kultury: http://www.mkcr.cz  

Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz 

Ministerstvo zemědělství: http://www.mze.cz 

Ministerstvo životního prostředí: http://www.env.cz 

Ministerstvo obrany: http://www.army.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz 

Ministerstvo spravedlnosti: http://www.justice.cz 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz 

Ministerstvo zahraničních věcí: http://www.mzv.cz 

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz 

 
 
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce:
 
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje a jimiž se řídí, patří:
 
 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)                              

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
NV č. 358/2008 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách o podmínkách provozování veřejných      knihovnických a informačních služeb
zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění zákon o státním rozpočtu
zákon č. 135/1994 Sb., o cenách
zákon č. 298/2007 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

§106⁄99 Sb.

Interaktivní mapa

mapa

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 17 °C 7 °C
čtvrtek 30. 5. déšť 18/10 °C
pátek 31. 5. déšť 17/10 °C
sobota 1. 6. déšť 14/11 °C